top of page

Θεραπείες στο Πρότυπο Κέντρο Ειδικών Θεραπειών λόγος + έργο

Κάθε θεραπεία είναι μοναδική.

Στα θεραπευτήρια μας παρέχουμε υπηρεσίες λογοθεραπείας και εργοθεραπείας. Επιπλέον, με την βοήθεια του ειδικού παιδαγωγού, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, δυσλεξίας και μαθησιακών δυσκολιών. Η συμβουλευτική γονέων, η ψυχολογική υποστήριξη και οι ομάδες κοινωνικής προσαρμογής είναι υπηρεσίες που παρέχουμε με την βοήθεια του παιδοψυχολόγου. Τέλος, στα κέντρα μας θα βρείτε παιγνιοθεραπεία, σχολική μελέτη, σχολική ετοιμότητα, πρώιμη παρέμβαση και ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων.

speechtherapy 2.jpg

Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που δραστηριοποιείται στους τομείς διάγνωσης, πρόληψης και αποκατάστασης των διαταραχών της επικοινωνίας (λεκτικής ή μη λεκτικής), του λόγου (γραπτού και προφορικού) καθώς και διαταραχών στην κατάποση. Ο ρόλος του λογοθεραπευτή είναι να αξιολογεί με ακρίβεια και να παρεμβαίνει όπου κρίνει αναγκαίο για την αποκατάσταση των διαταραχών στο λόγο, την ομιλία και την κατάποση.

Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που απώτερο σκοπό της έχει την βελτίωση της λειτουργικότητας και την προώθηση της ανάπτυξης των παιδιών, μέσα από την χρήση του παιχνιδιού και των σκόπιμων δραστηριοτήτων (ΑΟΤΑ 1976). Επίσης η Εργοθεραπεία  δραστηριοποιείται στην διάγνωση, πρόληψη, πρώιμη παρέμβαση και αποκατάσταση δεξιοτήτων που σχετίζονται με δραστηριότητες καθημερινής ζωής, την εργασία ή σε παραγωγικές διαδικασίες, το παιχνίδι ή τη διασκέδαση. 

#λογοθεραπευτής #εργοθεραπευτής #ειδική αγωγή #παιδοψυχολόγος

Ειδική Αγωγή

Η ειδική αγωγή περιλαμβάνει την εφαρμογή εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος διδασκαλίας το οποίο σχεδιάζεται με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες (αδυναμίες και χαρίσματα) κάθε παιδιού. Το πρόγραμμα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την εξέλιξη του παιδιού ώστε να φτάσει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης, σχολικής επιτυχίας και κοινωνικής προσβασιμότητας.

Δυσλεξία

Δυσλεξία είναι μία μαθησιακή δυσκολία, η οποία εμφανίζεται σε  παιδιά ή  ενήλικες με νοημοσύνη μέσου όρου ή πάνω από το μέσο όρο, που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία στη μάθηση, σε ένα ή περισσότερα επίπεδα γραπτής γλώσσας, ανάγνωσης και ορθογραφίας, που μπορεί επίσης να συνοδεύεται από δυσκολία στην αρίθμηση, βραχύχρονη μνήμη, λογική ακολουθία σκέψης, ακουστική και/ή οπτική αντίληψη.

Αν και η διαταραχή σχετίζεται με τον γραπτό λόγο, σε ορισμένες περιπτώσεις πλήττεται και ο προφορικός λόγος.

Books

Μαθησιακές 
Δυσκολίες

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν ένα θέμα μεγάλου ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια κι αυτό, γιατί ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού φαίνεται ότι εμφανίζει συμπτώματα μαθησιακών δυσκολιών.
Τα συμπτώματα των μαθησιακών δυσκολιών αποτελούν μια μεγάλη γκάμα από χαρακτηριστικά, που επηρεάζουν την ανάπτυξη και τις δεξιότητες του παιδιού. 

Jetty

Ομάδες Κοινωνικής Προσαρμογής

Οι ομάδες αυτές αποτελούνται από τυπικά παιδιά και από παιδιά με ποικίλες διαταραχές (Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, Σύνδρομο Down, Βαρηκοΐα κ.λ.π.) και έχουν στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής επικοινωνίας των παιδιών, της κοινωνικής συναναστροφής τους με συνομηλίκους και της ομαλής ένταξης τους σε κοινωνικές δραστηριότητες.

Τα τυπικά παιδιά που συμμετέχουν στις ομάδες προετοιμάζονται για τη συνεργασία τους και μετά από καθοδήγηση των θεραπευτών, λειτουργούν συμβουλευτικά στα παιδιά με κάποιες δυσκολίες.

Συμβουλευτική
Γονεων

Η Συμβουλευτική γονέων έχει στόχο την ενημέρωση και την υποστήριξη των γονέων για την κατανόηση των συμπεριφορών των παιδιών τους, αλλά και για την σωστή διαχείριση τυχόν προβλημάτων και δυσκολιών που προκύπτουν, εξαιτίας των συμπεριφορών αυτών στο οικογενειακό περιβάλλον.

Επιπλέον, βοηθάει τους γονείς να κατανοήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους, καθώς και να μάθουν νέους τρόπους, ώστε να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα αυτά και να ξεπερνούν δύσκολες καταστάσεις.

Ψυχολογική 
Υποστήριξη

Η Ψυχική υποστήριξη είναι μια θεραπευτική διαδικασία που στοχεύει στην αναγνώριση, στην ανάλυση και βελτίωση των ζητημάτων που έχει ο θεραπευμένος.

Ο ψυχολόγος κατά τη διάρκεια της ψυχολογικής αξιολόγησης χρησιμοποιεί ψυχομετρικά εργαλεία, με την άδεια του θεραπευμένου, που θα ενισχύσουν την επιτυχία της θεραπείας. Η ψυχολογική υποστήριξη μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, θεραπεία ζευγαριού και θεραπεία οικογένειας. 

Παίγνιοθεραπεια

Μέσα από το παιχνίδι το παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με τη δική φαντασία. Ο θεραπευτής στήνει το κατάλληλο σκηνικό για να επιτρέψει στο παιδί να εκφραστεί, να ανακαλύψει, να επεξεργαστεί εμπειρίες και συναισθήματα και να δώσει τις δικές του λύσεις. Με το παιχνίδι ο θεραπευτής αποδέχεται το παιδί με σεβασμό για εκφράσει τα συναισθήματά του και να έρθει η αλλαγή μέσα του.

Σχολική Μελέτη 

Η σχολική μελέτη έχει σαν στόχο την πλήρη κατανόηση των μαθημάτων που διδαχθήκαν οι μαθητές στο σχολείο. Επιπρόσθετα, στόχος είναι η προετοιμασία για την επόμενη μέρα του σχολείου. Με τον τρόπο αυτό ο μαθητής θα λύσει όλες τις απορίες του και θα κάνει όλες τις εργασίες του. Συνήθως, η σχολική μελέτη αφορά παιδιά του δημοτικού, αλλά πολλές φορές είναι απαραίτητη και για τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου.

Σχολική 
Ετοιμότητα

Με τον όρο σχολική ετοιμότητα αναφερόμαστε στο αναπτυξιακό επίπεδο και τις δεξιότητες που έχουν αναπτύξει τα νήπια πριν την είσοδο τους στην πρώτη δημοτικού. Είναι έτοιμο ένα παιδί να ενταχθεί στις μαθησιακές και κοινωνικές απαιτήσεις του νέου του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν αναπτύξει τον λόγο τους, την λεπτή και αδρή κινητικότητα τους, την κοινωνικότητα τους, τον γνωσιακό τομέας τους και τον συναισθηματικό τους κόσμο, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σχολείου. 

speechtherapy 7.jpg

Πρώιμη
Παρέμβαση

Ορισμένες φορές οι γονείς, ο παιδίατρος ή οι δάσκαλοι στο παιδικό σταθμό μπορεί να παρατηρήσουν κάποια αναπτυξιακή καθυστέρηση σε βρέφη ή νήπια. Τότε, ο αναπτυξιολόγος, ο παιδοψυχολόγος, ο παιδονευρολόγος ή ο παιδίατρος θα κρίνουν αν χρειάζεται να ενταχθεί σε πρόγραμμα, που θα υλοποιήσουν ο λογοθεραπευτής, ο εργοθεραπευτής και ο ειδικός παιδαγωγός.

Κοινωνική
ετοιμότητα

Τα παιδιά αρχίζουν να έρχονται σε επαφή με συνομήλικους και ενήλικους από μικρή ηλικία. Όλες οι συναισθηματικές εμπειρίες που βιώνουν και ο τρόπος αλληλεπίδρασης θα συμβάλουν στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους και θα επηρεάσουν ακόμα και την ενήλικη ζωή τους. Κρίνεται απαραίτητο να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για να αναπτυχθεί η αυτοπεποίθηση των παιδιών.  

bottom of page