top of page

Μέθοδοι 

Χρησιμοποιούμε κατάλληλες μεθόδους για αποτελεσματική θεραπεία.

Image by Photo Boards

Η διεπιστημονική ομάδα του κέντρου μας εφαρμόζει τις κατάλληλες μεθόδους θεραπείας με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διαταραχών. Οι μέθοδοι είναι διεθνώς αναγνωρισμένες και εφαρμόζονται από τους πλέον αναγνωρισμένους θεραπευτές του κλάδου.

Οι μέθοδοι αυτοί είναι αποτέλεσμα συνεχόμενων ερευνών από διακεκριμένους επιστήμονες σε συνεργασία με δημοφιλή Πανεπιστήμια που ειδικεύονται στο χώρο της ιατρικής.

 

Μέθοδοι

#bobath

ΒΟΒΑΤΗ

#pecs

PECS

#sensoryintergration

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση 

Η Νευροεξελικτική Αγωγή / Bobath είναι μια θεραπευτική προσέγγιση που παρέχεται από εξειδικευμένους φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές. Αυτή η προσέγγιση γίνεται με τα χέρια από τον θεραπευτή σε ένας προς έναν θεραπεία, μέσω μιας σειράς τεχνικών παρέμβασης (διευκολύνσεων) οι οποίες προσεγγίζουν την φυσιολογική ανάπτυξη.

Απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες που έχουν βλάβες στο ΚΝΣ (όπως παιδιά με τετραπληγία, διπληγία και ημιπληγία) οι οποίες επιφέρουν δυσλειτουργίες στη στάση και την κίνηση με συνέπεια περιορισμούς στη λειτουργική δραστηριοποίηση του ατόμου.

Η Νευροεξελικτική Αγωγή / Bobath βασίζεται στην ικανότητα του εγκεφάλου να επαναδομείται και να συνέρχεται μετά από νευρολογική βλάβη (νευροπλαστικότητα). Αυτή η προσέγγιση στην νευρολογική αποκατάσταση είναι διεπιστημονική, πρωταρχικά αφορά τους φυσιοθεραπευτές, αλλά μπορεί επίσης να περιληφθούν εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές.

Στόχος της θεραπευτικής προσέγγισης Bobath είναι να αποκτήσει το άτομο ικανοποιητικό κινητικό έλεγχο με όσο το δυνατό φυσιολογικά πρότυπα κίνησης.

Το PECS (Picture Exchange Communication System) είναι ένα σύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής καρτών. Το PECS χρησιμοποιείται κυρίως σε άτομα με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Αυτισμό) αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες ομάδες παιδιών για να διευκολύνει την επικοινωνία τους.

Το PECS έχει αποδειχθεί ότι προάγει τις επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών ενώ δεν παρακωλύει την ανάπτυξη του προφορικού τους λόγου.

Η μέθοδος του Picture Exchange Communication System συνιστάται από πολλούς γιατρούς και είναι πολύ δημοφιλής μέθοδος αντιμετώπισης διαταραχών.

Οι αισθήσεις συνεργάζονται μεταξύ τους για να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του ποιοι είμαστε σωματικά, πού βρισκόμαστε και τι συμβαίνει γύρω μας .Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι η βασική λειτουργία του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή αυτής της σύνθετης εικόνας. Είναι η οργάνωση των αισθητηριακών πληροφοριών.

Οι αισθητηριακές εμπειρίες συμπεριλαμβάνουν την αφή, την κίνηση, την αίσθηση του σώματος στο χώρο, την οπτική αντίληψη, την ακουστική αντίληψη και την αίσθηση της βαρύτητας.

Η διαδικασία του εγκεφάλου που οργανώνει και επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες ονομάζεται αισθητηριακή ολοκλήρωση. 

Κλείστε τώρα ραντεβού για αξιολόγηση.  

#floortime

FLOOR TIME

Η προσέγγιση Greenspan Floortime Approach δημιουργήθηκε από τον Dr. Stanley Greenspan για να βοηθήσει τα παιδιά με διαταραχές αυτιστικού φάσματος και αναπτυξιακές διαταραχές.

Απώτερος στόχος της προσέγγισης είναι η δημιουργία αλληλεπίδρασης με το παιδί χρησιμοποιώντας τις εκάστοτε δυνατότητες κάθε παιδιού και δουλεύοντας μ' αυτές.

Η προσέγγιση βασίζεται στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης ακολουθώντας τα ενδιαφέροντα του παιδιού, ενισχύοντας τον αυθορμητισμό και τη δημιουργικότητα μέσα από το παιχνίδι. Επεκτείνοντας την αλληλεπίδραση ώστε να συμπεριλαμβάνονται όλες σχεδόν οι αισθήσεις, οι κινητικές δυνατότητες και τα συναισθήματα.

Μέσα από τη διαδικασία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης, της συμβολικής και λογικής σκέψης. 

#scerts

SCERTS

Το SCERTS Model είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη στήριξη ατόμων με διαταραχή αυτιστικού φάσματος, ωστόσο πλέον εφαρμόζεται σε πληθώρα αναπτυξιακών διαταραχών και προσαρμόζεται σε όλες τις ηλικίες. 

 

Στόχος της είναι η ανάπτυξη της κοινωνικής επικοινωνίας, η συναισθηματική ρύθμιση και η υποστήριξη της μάθησης. Πρόκειται για μια συντονισμένη διεπιστημονική προσέγγιση που περιλαμβάνει συνεργασία θεραπευτών, οικογένειας και εκπαιδευτικών.

 

Η προσέγγιση SCERTS σχεδιάστηκε για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, Ως Κοινωνική Επικοινωνία (Social Communication) ορίζεται η ανάπτυξη αυθόρμητης, λειτουργικής επικοινωνίας,

συναισθηματικής έκφρασης, καθώς και σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με παιδιά και ενήλικες. Η Συναισθηματική Ρύθμιση (Emotional Regulation) είναι η ανάπτυξη της ικανότητας διατήρησης μιας καλά ρυθμισμένης συναισθηματικής κατάστασης, έτσι ώστε να διαχειρίζεται το

άτομο καθημερινές πηγές άγχους, αλλά και να είναι διαθέσιμο για μάθηση και αλληλεπίδραση.

#aba

ABA / Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς

Η Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς - ΕΑΣ,( Applied Behavior Analysis - ΑΒΑ )  είναι μια μέθοδος διδασκαλίας ιδιαιτέρως αποτελεσματική σε μαθητές με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμό) και με θέματα συμπεριφοράς.

 

Η εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς έχει τη βάση της στις αρχές του Συμπεριφορισμού, που υποστηρίζει ότι όλες οι συμπεριφορές αποτελεί αποτέλεσμα μάθησης. Η μάθηση/ εκπαίδευση επιτυγχάνεται μέσα από την αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον και με την επιβράβευση θετικών συμπεριφορών και την αγνόηση αρνητικών/ μη-αποδεκτών συμπεριφορών. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παιδιά που χρειάζονται υποστήριξη για την ανάπτυξη των γλωσσικών, επικοινωνιακών, κοινωνικών δεξιοτήτων, ή για να βελτιώσει την προσοχή, τη μνήμη, και την ακαδημαϊκή ικανότητα.  Η αρχές της ΕΑΣ είναι ο κύκλος συστηματικής Διδασκαλίας, η εκπαίδευση στο φυσικό περιβάλλον και ο λεκτικός συμπεριφερισμός.

#makaton

MAKATON

Το ΜΑΚΑΤΟΝ είναι ένα πρόγραμμα γλωσσικής ανάπτυξης και εναλλακτικής επικοινωνίας. Στόχος του είναι να ενθαρρύνει τη γλωσσική ανάπτυξη, τη λειτουργική επικοινωνία και τις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής μέσω χρήσης χειρονομιών, νοημάτων, συμβόλων και ομιλίας.

001

Χρησιμοποιούμε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους.

Η διεπιστημονική ομάδα των θεραπευτηρίων μας χρησιμοποιεί αναγνωρισμένες μεθόδους θεραπειών, ενώ με συνεχείς εκπαίδευση ενημερωνόμαστε για τις εξελίξεις στην επιστήμη μας. 

002

Έγκυρα διαγνωστικά τεστ

Η αξία της έγκυρης και σωστής διάγνωσης για μια πετυχημένη και αποτελεσματική θεραπεία. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούμε έγκυρα διαγνωστικά τεστ, διεθνώς αναγνωρισμένα, τα οποία μας βοηθάνε στην σωστή και έγκυρη διάγνωση.

003

Δεχόμαστε όλα τα ταμεία

Δεχόμαστε όλα τα ταμεία, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να σας ενημερώσουμε για όλες τις λεπτομέρειες.

bottom of page